Thursday, October 2

Открито и закрито

Много се зарадвах, когато видях, че в София ще има открито кино и това няма да е през лятото, когато обикновено липсвам. Кроях сериозни планове да ходя, но обстоятелствата се промениха, имайки предвид и ненормалния студ, царувал до съвсем скоро. При мисълта да стоим час и малко навън си представях как, облечени в ски екипи и увити до ушите в одеала, се мъчим да ядем пуканки, но сме с ръкавици и не става - трагедия.
Но ето, че пак се стопли, а с това се появиха и други ентусиасти край мен. Избрахме си филмът от 30-ти и въпреки, че умората от тежкия ден ме беше завлядала, припках към НДК, ухилена до ушите. С. вече ме чакаше, и макар и двамата подранили, се запътихме към въпросното място зад паметника.
Каква беше изненадата ни, когато видяхме, че eкранът липсваше, както и временно поставените пейки. Стояха си само плакатите с програмата до днес - 2 октомври. Не съм видяла в интернет или пък някъде в градинката на НДК съобщение, че понеже никой не е толкова откачен, че да ходи на 6 градуса в откритото кино, ще вземат да го закрият. Което е логичното следствие, но не и без предупреждение.

No comments:

 
Creative Commons License