Sunday, March 16

Улична война

Вчера, разхождайки се бордо из центъра, станах мним свидетел на бойна сцена.
Витошка, ранен следобед, хората се бутат от двете страни покрай витрините, всеки носи покупки и е някак пролетно. Ние бяхме част от колоната в посока ЦУМ. Пред нас имаше доста хора и тъкмо мислех да предложа да вървим към центъра на потока, където има повече място. Но ето какво стана.

Момиче и момче, към 20 и няколко годишни, явно гаджета, си вървят и изведнъж тя се обръщат назад. Зад тях крачат майка и дъщеря. Момичето започна да крещи: "Ама ей, к***о, какво правиш тук, ма! Ще те убия! Казах ли ти да не те вижам тук!" И посяга да удари дъщерята с някаква чанта. Майката започва да се кара, онази бойната също, ние свиваме настарани, че ни хваща страх. След миг сме на безопасно разстояние и екшънът се развива.
Двойката продължава да върви, явно спорът е отминал. Но изведнъж хората наоколо спират и някой пак крещи. Поглеждам: момчето и момичето се нахвърлят този път и върху майката. Момчето скача и започва да бие и двете жени с юмруци. Приятелката му ги налага с чантата си и ги псува зверски. Продъжи към 10-15 секунди, но мисля, че е достатъчно - ШОК!

Думите не са съвсем цитат, но се помъчих да ги включа в изречения. Искам да кажа, че следващите 30 минути бях дълбоко потресена от станалото, не съм виждала на живо такава животинска жестокост. Не знам какъв им беше проблемът, но картината беше ужасна. Реакция от околните нямаше, аз ако бях сама щях да избягам възможно по-далече, че знам ли... После Митко каза на Аля, че в София вече и по светло е опасно да се разхождаш сам - клони към истината, определено.

No comments:

 
Creative Commons License