Saturday, August 23

Stolen jewels

Намерени чрез Google и взети назаем под формата на нискорезолюционни картинки, "откраднатите" бижута биват дообработени и разпечатани върху кожа.Още хитри хрумвания - при Mike&Maaike.

No comments:

 
Creative Commons License